Rekrutacja do Żłobka Miejskiejgo na rok 2022/2023

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubaczowie informuje, że deklaracje o kontynuowaniu pobytu w Żłobku Miejskim należy pobrać i złożyć w sekretariacie placówki Żłobka Miejskiego w terminie od 1 marca 2022 r. do 15 marca 2022 r. Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka Miejskiego na nowy rok szkolny 2022/2023 należy pobrać i złożyć w sekretariacie placówki lub ze […]