Ochrona danych osobowych

Dane inspektora ochrony danych:

Inspektor Danych Osobowych: Magda Fusińska,

e-mail:  iod@um.lubaczow.pl

Adres:

ul. Marii Konopnickiej 9

37-600 Lubaczów