Rada Rodziców

Przewodniczący:

Gabriel Gimlewicz

Zastępca Przewodniczącego:

Sabina Zaborniak

Sekretarz:

Małgorzata Tęcza

Skarbnik:

Katarzyna Załuska