Opłaty

Informacje dotycząca dokonywania wpłat za żłobek przelewem bankowym:

Wpłaty proszę dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca po wcześniejszej konsultacji z księgową odpowiedzialną za naliczanie kosztów utrzymania i wyżywienia dziecka.

Przelew powinien zawierać następujące dane:

  • nazwa odbiorcy: Żłobek Miejski w Lubaczowie
  • numer rachunku odbiorcy: 86 9101 0003 2001 0016 1033 0001
  • kwota ogółem do zapłaty
  • tytułem: imię i nazwisko rodzica i dziecka

Za jaki miesiąc dokonywana jest wpłata

Opłata za pobyt …………

Koszty wyżywienia ………. (wpisać kwotę)

Za nieterminowe dokonywanie wpłat będą naliczane odsetki (proszę uwzględnić czas realizacji operacji bankowych).