Kadra

Mgr Teresa Nadstawna – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Lubaczowie

Opiekunki:

  • Barbara Antonik,
  • Jagoda Kąkol,
  • Anna Soluch,
  • Monika Pokrywka.

Położna:

  • Elżbieta Furgała.

Pracownicy obslugi

Woźna oddziałowa:

  • Małgorzata Żyła.

Referent do spraw sekretariatu:

  • Anna Szymańska.

Intendent:

  • Paulina Ojczyk – Pukas.

Kucharka:

  • Lidia Zając.