Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze żłobka przez rodziców/prawnych opiekunów lub inne upoważnione osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Życzenie dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 3. Rodzic zobowiązany jest powiadomić opiekunkę grupy do której uczęszcza dziecko o zamiarze odebrania dziecka przez osobę, która nie jest upoważniona.
 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa opiekunka ma prawo wylegitymować osobę zgłoszoną do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Dzieci nie będą wydawane osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem środków odurzających.
 7. Za bezpieczeństwo w drodze do żłobka i ze żłobka (od momentu opuszczenia przez dziecko Sali zabaw) odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 8. Zabrania się rodzicom/prawnym opiekunom, pod których opieką przebywa dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście z terenu parkingu czy placu zabaw do budynku żłobka.
 9. Opiekunka bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali zabaw.
 10. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do żłobka dziecko czyste i zdrowe.
 11. Dzieci należy odbierać nie później niż do godziny 16:00.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-8:40

Przyjmowanie dzieci

Kontakty indywidualne z rodzicami,

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

8:40-9:00

Przygotowanie dzieci do I śniadania:

 • porządkowanie, zabawek, klocków, lalek,
 • zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

9:00-9:30

I Śniadanie

9:30-10:00

Zajęcia edukacyjne:

 • zajęcia tematyczne,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy dowolne,
 • czytanie bajek,
 • zabawy na placu zabaw.

10:00-10:15

II Śniadanie owoce, soki

Zabiegi pielęgnacyjne

10:15-11:00

Zabawy w Sali

 • Spacery,
 • Zabawy na placu zabaw,
 • Przygotowanie do obiadu – toaleta, zabiegi higieniczne.

11:00-11:25

Obiad I danie Zupa

11:25-11:35

Odpoczynek :słuchanie muzyki  relaksacyjnej

11:35-12:00

Obiad II danie

12:00-14:00

Przygotowanie do leżakowania:

 • toaleta,
 • zabiegi pielęgnacyjne,
 • leżakowanie,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej.

14:00-14:30

Podwieczorek

Toaleta

14:30-16:00

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych:

 • zabawy konstrukcyjne klockami o zróżnicowanej gramaturze i fakturze. Układanie puzzli, rysowanie, czytanie bajek,
 • rozmowy indywidulane z rodzicami,
 • rozchodzenie się dzieci do domu.